Domenii de practică


Orice situație a unui client, o tratăm cu maximă seriozitate.
Oferim sprijin total, căutam soluțiile cele mai bune, suntem deschiși oricăror discuții.
Vom fi confidentul dvs. în problemele delicate, sprijinul apropiat în situațiile grave, ajutorul de care aveți nevoie în atingerea scopului.


DREPT PENAL


- Asistență și reprezentare în fața organelor de cercetare și urmărire penală (Poliție, Parchet, D.N.A., etc.);
- Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată;
- Asistență juridică în faza de executare a pedepselor;
- Asistență juridică privind aspecte penale;
- Asistență și reprezentare pentru părți vătămate și părți civile în cadrul proceselor penale.

DREPT CIVIL


- Recuperări creanțe; retrocedări; revendicări; stabilire drept de proprietate; evacuări; pretenții; insolvență; litigii comerciale;
- Acțiuni de divorț; convenții matrimoniale; separație patrimoniu; tăgada paternității și stabilirea paternității; stabilire domiciliu minor;
- Recuperare debite;
- Mediere conflicte, conciliere;
- Asistență în cadrul negocierilor;
- Litigii bănci: comisioane și clauze abuzive;
- Înființări societăți comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) și asociații familiale;
- Autorizare persoane fizice (P.F.A.);
- Redactare și certificare contracte de societate și statute de societăți comerciale;
- Înființări puncte de lucru, filiale, reprezentanțe etc.;
- Realizare /avizare proiecte de finanțare ( programe europene, fonduri rambursabile sau nerambursabile, credite subvenționate etc.);

DREPT CONTRAVENȚIONAL


- Consultanță juridică și reprezentarea clienților în litigii împotriva proceselor verbale de contravenție din domeniul rutier și altele

DREPT DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ


- Înregistrare mărci, sigle, indicații geografice la O.S.I.M.;

CONTENCIOS ADMINISTRATIV


- Acțiuni îndreptate împotriva autorităților publice centrale sau locale;

PROPRIETĂȚI IMOBILIARE


- Verificarea legalității actelor de proprietate;
- Redactarea documentelor pentru închirierea proprietății;

DREPTUL MUNCII


- mediere și negocierea conflictelor de muncă;
- contestarea deciziilor comisiilor de disciplină;
- contestarea deciziilor de concediere;
- recuperarea drepturilor salariale neplătite de angajator.

DREPTUL ASIGURĂRILOR


- asistență și reprezentare juridică pentru delicte civile sau rapoarte de asigurare de răspundere civilă, cazuri de malpraxis, cheltuieli medicale, accidente de persoane și altele.

DREPT IMOBILIAR


- consultanță juridică în materie imobiliară;
- achiziții imobiliare (apartamente, terenuri, case și vile);
- intermedieri de expertize imobiliare sau contabile.

INSOLVENȚĂ


- întocmirea documentației necesare declanșării procedurii de insolvență;
- contestații împotriva actelor întocmite de lichidator, contestații împotriva hotărârilor luate de creditori;
- reprezentare în fața adunării creditorilor/administratorilor judiciari/lichidatorilor judiciari etc.

EXECUTARE SILITĂ


- negocieri cu debitorii/creditorii, redactare acorduri de plată, tranzacții etc.
- înregistrare cereri de executare silită, menținerea relației cu executorul judecătoresc, reprezentare și asistență legală în fața instanțelor de judecată.

DREPT FISCAL


- asigurăm asistență și reprezentare permanentă în fața Fiscului, a Gărzii Financiare, a Direcției Finanțelor Publice și a Administrației Financiare Locale;
- asistență juridică la controalele efectuate cu ocazia rambursării TVA;
- oferim servicii de expertiză contabilă (experți de parte) în cadrul expertizelor contabile judiciare.

ALTE SERVICII


- Reprezentare instanță Asociații de proprietari;
- Consultanță juridică și îndrumare;
- Redactare și atestare contracte civile și comerciale, acte constitutive, acte adiționale, cesiuni, declarații, contracte de comodat, contracte de împrumut, contracte de închiriere;
- Supralegalizarea actelor (apostilare);
- Completarea cererii adresată Curții Europene a Drepturilor Omului;
- Atestate identitate părți.

Management, Control si Gestionarea eficientă a imobilelor de orice fel:


- case particulare;
- sedii firme, puncte de lucru secundare, etc.;
- reprezentare, asistare si consultanță managerială;
- ferme, depozite, afaceri, terenuri extravilan, etc.

Colaborăm cu experți judiciari din mai multe domenii de interes: contabil, criminalist, imobiliar, topometrist etc.